Title: Vybrané skladby Wolfganga Amadea Mozarta v přímé reprodukci v hodinách hudební výchovy na prvním stupni základní školy.
Other Titles: Selected pieces of music composed by Wolfgang Amadeus Mozart in direct reproduction during music lessons at primary education.
Authors: Cuchá, Barbora
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40844
Keywords: předmět hudební výchova;wolfgang amadeus mozart;poslechová činnost;i. stupeň zš;přímá reprodukce;hudební klasicismus;malá noční hudba;variace c dur;učebnice hudební výchovy;koncepce rvp pro hudební výchovu.
Keywords in different language: subject of music education;wolfgang amadeus mozart;listening activity;1st grade of elementary school;direct reproduction;musical classicism;little night music;variations in c major;textbook of music education;concept of fep for music education.
Abstract: Diplomová práce je věnována dílu W. A. Mozarta. Zabývá se použitím skladeb pro poslech v hodinách hudební výchovy na základní škole. Z učebnic jsou vybrány dvě skladby - Malá noční hudba a Variace C dur, se kterými bylo pracováno v návrhu didaktických modelů.
Abstract in different language: The diploma thesis is about the work of W. A. Mozart and the use of his musical compositions for listening in music lessons at primary school. Two compositions are selected from the textbooks - A Little Night Music and Variations in C major and worked with in the design of didactic models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP CUCHA (1).pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
CUCHA_DP_oponent_Asch.pdfPosudek oponenta práce158,53 kBAdobe PDFView/Open
CUCHA_DP_vedouci_Sla.pdfPosudek vedoucího práce154,42 kBAdobe PDFView/Open
Cucha.pdfPrůběh obhajoby práce312,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.