Název: Daňová legislativa a metodika v České republice
Další názvy: Tax legislation and methodology in the Czech Republic
Autoři: Dugová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Anderlová, Silvie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4086
Klíčová slova: daňová legislativa;daňová metodika;daňový zákon;daňový řád
Klíčová slova v dalším jazyce: tax legislation;tax methodology;tax law;tax code
Abstrakt: Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na daňovou legislativu a metodické pomůcky používané v českém daňovém právu. Zabývá se jak vnitrostátní úpravou, tak úpravou mezinárodní a evropskou. Nejprve vymezuje právní předpisy a další zdroje informací a dále se konkrétně zabývá daňovým procesním předpisem, daňovým řádem, včetně nejdůležitějších změn. V neposlední řadě se zabývá i možnými vhodnými opatřeními pro české daňové právo, která by mohla zlepšit současný stav.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis provides a comprehensive view of the tax legislation and the methodological tools used in the Czech tax law. The thesis deals with the national law as well as with the international and European law. Firstly, the thesis defines the legislation and other sources of information and specifically addresses the tax procedural regulation, tax code, including the most important changes. Finally, the thesis deals with the potential suitable changes for the Czech tax law which could improve the current situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Dugova.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0931_000.pdfPosudek vedoucího práce42,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0932_000.pdfPosudek oponenta práce62,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0933_000.pdfPrůběh obhajoby práce48,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4086

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.