Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorAnderlová, Silviecs
dc.contributor.authorHübner, Marekcs
dc.contributor.refereeJánošíková, Petracs
dc.date.accepted2012-05-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:36Z-
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:36Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-06cs
dc.identifier47570cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4087-
dc.description.abstractDiplomová práce vymezuje pojem a celkový přehled o elektronickém bankovnictví a o jeho souvislostech včetně uvedení legislativního zázemí v České republice. Nejprve vymezuje obecně platební styk, který rozděluje na hotovostní a bezhotovostní. Dále se zabývá samotným pojmem elektronického bankovnictví, jeho vývojem v České republice a rozdělením jednotlivých forem elektronického bankovnictví. Další část práce je věnována přehledu současných technologií elektronického bankovnictví. V neposlední řadě práce obsahuje právní úpravu elektronického bankovnictví zejména na úrovni národní, ale i na úrovni Evropské unie a obsahuje i souvislosti ohledně řešení sporů v rámci elektronického bankovnictví.cs
dc.format86 s. (137 676 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectelektronické bankovnictvícs
dc.subjectplatební stykcs
dc.subjectzákon o platebním stykucs
dc.titleElektronické bankovnictvícs
dc.title.alternativeE-bankingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis defines the concept and an overview of e-banking and its context including the legislative background in the Czech Republic. Firstly, the diploma thesis defines the general payment system divided on the cash and non-cash.The thesis also deals with the term e-banking, its development in the Czech Republic and distribution of various forms of e-banking. Another part is devoted to an overview of the current technologies of e-banking. Finally, the work includes regulation of e-banking in the national but also at European Union level and includes the context of resolving disputes regarding the e-banking.en
dc.subject.translatedelectronic bankingen
dc.subject.translatede-bankingen
dc.subject.translatedpayment systemen
dc.subject.translatedpayment system acten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Marek Hubner1.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0938_000.pdfPosudek vedoucího práce56,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0937_000-1.pdfPosudek oponenta práce40,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0941_000-4.pdfPrůběh obhajoby práce47,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.