Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBílková Jitka, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHráchová, Gabriela
dc.contributor.refereeStočes Jiří, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:33:38Z-
dc.date.available2019-7-1
dc.date.available2020-11-10T00:33:38Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier83504
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40983
dc.description.abstractTato práce se zabývá historií židů v Plzni. V první části práce je shrnuta historie židovské komunity a počátek židovského průmyslu ve městě. Primárním cílem práce je dohledání údajů o židovských podnicích nebo bydlištích prostřednictvím publikovaných zdrojů i archivních materiálů, zjištění informací o bývalém provozu podniků a následně o jejich osudu i osudu bydlišť. Informace o podnicích jsou založeny na analýze materiálů, které mi poskytl Státní oblastní archiv v Plzni. U podniků, které bylo možno dohledat, byla provedena komparace s dnešní podobou, zatímco u židovských bydlišť byla adresa v mnoha případech známa, proto je v práci kladen větší důraz na popis změn v architektuře domu.cs
dc.format61 s. 8 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectžidécs
dc.subjectžidovská komunitacs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectprůmyslcs
dc.subjectžidovské továrny a obchodycs
dc.subjectžidovská bydlištěcs
dc.subjectmapovánícs
dc.titleŽidé v Plzni do roku 1950cs
dc.title.alternativeThe Jews in Pilsen until 1950en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFirst chapters of the work are summarizing the history of Jews in Pilsen, where are mentioned the most important laws which infuenced lives of the Jewish community. Informatons about Jewish factories are based on research of archival materials from State Regional Archive in Pilsen. The main goal of this work was mapping Jewish factories and houses and comparing these places with today's appearance. A part of this thesis is focused on Jewish residences and descripton of architecture of these buildings. In this thesis there are also mentioned fates of their owners or people related to this buildings.en
dc.subject.translatedjewsen
dc.subject.translatedjewish communityen
dc.subject.translatedpilsenen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedarchitectureen
dc.subject.translatedindustryen
dc.subject.translatedjewish factories and businessesen
dc.subject.translatedjewish residencesen
dc.subject.translatedmappingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hrachova_Zide v Plzni do roku 1950.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
ved_Hrachova_bilkova.docxPosudek vedoucího práce48,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Hrachova_stoces.docxPosudek oponenta práce66,77 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Hrachova.pdfPrůběh obhajoby práce33,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.