Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGažáková Eva, MgA. Ph.D.
dc.contributor.authorFillová, Zlata
dc.contributor.refereeČerníková Marie, MgA. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:33:51Z-
dc.date.available2018-12-7
dc.date.available2020-11-10T00:33:51Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-24
dc.identifier80466
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41003
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o využívání metod dramatické výchovy v práci učitele první třídy pro úspěšnou adaptaci žáků na vstup do ZŠ a o jejich dopadu na děti. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy - adaptace, dramatická výchova (vznik, podstata, pojetí a cíle), bezpečné klima (co je třídní klima, možnosti vtahů ve třídě, metody zkoumání klimatu), kooperativní dovednosti (spolupráce, kooperace, kooperativní vyučování, role ve skupině). V praktické části je představen způsob využití těchto metod dramatické výchovy při adaptaci žáků na školní prostředí a vstup do 1. třídy vůbec.cs
dc.format65 s., 5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectbezpečné klimacs
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectmetody dramatické výchovycs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectrole ve skupiněcs
dc.titleAdaptace žáků prvního ročníku ZŠ Chraštice pomocí metod dramatické výchovycs
dc.title.alternativeAdaptation of first class learners from ZŠ Chraštice with the methods of dramaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis uses effective adaptive methods from drama in education, for teachers working with first graders. This work is dividend into both theoretical and practical parts. The first part clarifies basic concepts - adaptation, drama education (formation, substance, approaches and goals), safe climate (climate of the class, possibilities of relationships in the classroom, methods for climate study), cooperative skills (cooperation, cooperative teaching, roles in the group). The practical part includes how to use the methods from drama for children adapting for the firt time in the school environment.en
dc.subject.translatedadaptationen
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedsafe climaen
dc.subject.translateddrama educationen
dc.subject.translatedmethods of drama educationen
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedrole in the groupen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Zlata Fillova.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Fillova VP.pdfPosudek vedoucího práce274,56 kBAdobe PDFView/Open
Fillova OP.pdfPosudek oponenta práce196,21 kBAdobe PDFView/Open
Fillova O.pdfPrůběh obhajoby práce24,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.