Title: Asistent pedagoga - povolání nebo poslání. Mapování profesních drah asistentů pedagoga na vybraných základních školách v Plzni.
Other Titles: Teaching assistants - profession or mission. Mapping the professional trajectories of teaching assistants at selected primary schools in Pilsen.
Authors: Vyšatová, Karolína
Advisor: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Referee: Kocurová Marie, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41009
Keywords: asistent pedagoga;žák se speciálními vzdělávacími potřebami;základní škola;integrace;inkluze;individuální vzdělávací plán;životní cesty;biografický výzkumný design
Keywords in different language: pedagogical assistant;pupil with special educational needs;elementary school;integration;inclusion;individual educational plan;life journeys;biographical survey design
Abstract: Diplomová práce se zabývá mapováním životních cest asistentů pedagoga. Cílem práce bylo zmapovat životní cesty vybraného vzorku asistentů pedagoga působících na vybraných základních školách na území města Plzně. V teoretické části představujeme základní pojmy stěžejní pro porozumění realizace výzkumného šetření. Na ni navazuje kapitola popisující metodologii prováděného výzkumného šetření, které probíhalo s vybraným vzorkem respondentů, pracujících na pozici asistenta pedagoga. Výsledky výzkumného šetření vycházejí z autentických výpovědí jednotlivých respondentů a jsou vhledem do dané problematiky.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the survey of pedagogical assistants' life journeys. The aim of the thesis was to map out life journeys of selected sample of pedagogical assistants working on some selected elementary schools in Pilsen. I introduce basic terms important for understanding of the exploratory research realisation. It is followed by the chapter about methodology of the conducted exploratory research, which was led with the selected sample of respondents working as pedagogical assistants. The results of the exploratory research come out of the authentic responses of the respondents and they became insights into this problematic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vysatova Karolina.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Vysatova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Vysatova OP.pdfPosudek oponenta práce210,18 kBAdobe PDFView/Open
Vysatova O.pdfPrůběh obhajoby práce3,67 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.