Title: Testování a prevence v oblasti HIV/AIDS
Other Titles: HIV/AIDS testing and prevention
Authors: Krajňáková, Aneta
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41030
Keywords: aids;hiv;infekce;prevence;testování
Keywords in different language: aids;hiv;infection;prevention;testing
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku v souvislosti testování a prevence v oblasti HIV/AIDS u studentů středních a vysokých škol. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme se zaměřili na všeobecné informace, diagnostiku, testování, prevenci a léčbu. V praktické části zjišťujeme a porovnáváme znalosti studentů o dobrovolné diagnostice na HIV/AIDS a rizikového chování v rámci přenosu infekce HIV.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with the issue of HIV testing and HIV/AIDS prevention, with high-school and university students as its target subject. The thesis is divided into two parts, theoretical, and practical. The theoretical part is focused on general information regarding HIV/AIDS, the diagnostics, testing, prevention, and treatment. The pratical part summs up and compares knowledge of the target group in terms of voluntary testing in HIV, and high-risk sexual behaviour concerning HIV transmission.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krajnakova_Aneta_VSS_BP.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
KRAJNAKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce317,96 kBAdobe PDFView/Open
KRAJNAKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce324,73 kBAdobe PDFView/Open
KRAJNAKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce444,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.