Title: Farmakoterapie u pacientů vyššího věku a role sestry
Other Titles: Pharmacotherapy in elderly patients and the role of nurses
Authors: Luňáčková, Eliška
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Kravcová Kateřina, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41032
Keywords: sestra;farmakoterapie;léky;pacient
Keywords in different language: nurse;pharmacotherapy;medicines;patients
Abstract: Ve své bakalářské práci analyzuji roli sestry při farmakoterapii pacientů vyššího věku. Svou práci zaměřuji na zmapování rizikových faktorů a problematiku v této oblasti. Na základě zjištěných údajů navrhuji opatření, které by mohlo danou problematiku učinit bezpečnější.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I analyze the role of a nurse in pharmacotherapy of elderly patients. My work focuses on mapping risk factors and issues in this area. On the basis of the findings I suggest a measure that could make the issue safer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lun_a_c_kova__Elis_ka_VS_S_BP.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
LUNACKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce319,32 kBAdobe PDFView/Open
LUNACKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce331,63 kBAdobe PDFView/Open
lunackova.pdfPrůběh obhajoby práce522,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.