Title: Praktické měření otoků dolních končetin u pacientů se srdečním selháním
Other Titles: Practical measurement of lower limb edema of pations with heart failure
Authors: Urxová, Barbora
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41043
Keywords: otok;edém;lymfa;měření;srdce;srdeční selhání;dolní končetina;lymfodrenáž;vznik a léčba edému
Keywords in different language: swelling;edema;lymph;measuring;heart;heart failure;lower limb;lymphatic drainage;origin and treatment of edema
Abstract: Předmětem bakalářské práce je porovnání dvou měřících metod, které se používají pro měření otoků dolních končetin. Teoretická část mé bakalářské práce se zabývá definicí a popisem edému, etiologií vzniku, jejich rozdělení a srdečním selháním. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky, kde se zaměřuji na porovnání dvou měřících metod.
Abstract in different language: This thesis focuses on the comparison of two measuring methods used to measure the swelling of the lower limbs. The theoretical part deals with disinfection and description of edema, etiology of its origin, their classification, and heart failure. In the practical part, two casuistries, which focus on the comparison of two measuring methods, are composed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urxova - BP.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
URXOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce308,42 kBAdobe PDFView/Open
URXOVA OP.pdfPosudek oponenta práce325,75 kBAdobe PDFView/Open
urxova.pdfPrůběh obhajoby práce480,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.