Název: Nemocenské pojištění v ČR ve světle úsporných opatření MPSV pro rok 2012
Další názvy: Sickness insurance in the ČR in light of saving measures MPSV for year 2012
Autoři: Pokorná, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Antonín
Oponent: Tolarová, Irena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4105
Klíčová slova: nemocenské pojištění;nemocenské dávky;peněžitá pomoc v mateřství;ošetřovné;vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství;úsporná opatření;státní rozpočet;systémy obdobné nemocenskému pojištění;státy Evropské unie
Klíčová slova v dalším jazyce: health insurance;sickness benefits;financial support of maternity;support during nursing family member;compensatory benefit during pregnancy and maternity;saving measures;state budget;systems like health insurance;states of European union
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá nemocenským pojištěním v České republice, které jako součást systému sociálního pojištění sestává ze čtyř dávek: nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Práce ale nepopisuje pouze samotné dávky, zabývá se zejména vlivem racionalizace výdajů a úsporných opatření, které přinesl rok 2012 (a roky předchozí) na státní rozpočet. Dále se zabývá fungováním systémů obdobných systému nemocenského pojištění ve vybraných státech Evropské unie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses for the health insurance in the Czech Republic, which as a part of the social security system consists of four benefits: sickness benefit,financial support of maternity,support during nursing a family member and the last one is compensatory benefit during pregnancy and maternity. But thesis does not describe only the individual benefits, it describes mainly impact of rationalization of costs and saving measures, which came into force in 2012 (and in previous years) on the state budget. Thesis also discusses for systems like the health insurance in selected states of the European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katerina Pokorna DP.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna-1.pdfPosudek vedoucího práce503,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna-2.pdfPosudek oponenta práce459,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce277,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.