Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVorlová, Jenifer
dc.contributor.refereeJanoušková Kristina, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:01Z-
dc.date.available2019-6-18
dc.date.available2020-11-10T00:34:01Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier83762
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41058
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřená na zájem žen o porodní domy v České republice. Teoretická část pojednává o přístupu k porodnímu procesu v historii, porodních domech a centrech, dynamice porodního procesu a možnosti výběru gynekologicko-porodnické péče v České republice a zahraničí, dále také o aktuální situaci v porodnictví v České republice. Cílem praktické části je zjistit, zda mají ženy zájem o porodní domy v České republice. Práce má poukázat na to, jaké ženy mají o tento druh péče a jak jim i v běžném zdravotnickém zařízení vyjít vstříc. Dle mého výzkumu má většina respondentek zájem o otevření porodního domu / porodního centra v České republice a za tuto péči je ochotna platit. Jejich motivací je nejčastěji touha po přirozeném porodu a informace většiny z nich pochází z vlastní zkušenosti s porodem.cs
dc.format101 s. (29650 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporodní asistentkacs
dc.subjectporodní důmcs
dc.subjectporodní centrumcs
dc.subjectporodcs
dc.titleZájem žen o porodní domy v České Republicecs
dc.title.alternativeInterest of women in birth houses in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the interest of women in free standing birth centres in the Czech Republic. The theoretical component discusses the approach towards the birth process throughout history, in free standing and alongside birth centres, including the dynamic of the birth process and the scope of choices of gynaecological obstetric care in the Czech Republic and elsewhere, as well as the current situation of obstetrics in the Czech Republic. The practical component aims to uncover whether women show interest in free standing birth centres in the Czech Republic. The thesis should identify, to which women these birth centres appeal to and how to meet their requirements even in a regular medical facility. According to my research, the majority of respondents showed interest in opening a free standing/ alongside birth centre in the Czech Republic and are willing to pay for such care. The incentive for this decision comes mainly from their desire for a natural delivery, which is mostly supported by their own previous childbirth experiences.en
dc.subject.translatedmidwife - birth center - childbirthen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jenifer Vorlova.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
VORLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce294,84 kBAdobe PDFView/Open
Vorlova OP.pdfPosudek oponenta práce324,24 kBAdobe PDFView/Open
VORLOVA J..pdfPrůběh obhajoby práce1,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.