Title: Rozbor lukostřelecké techniky z pohledu fyzioterapie
Other Titles: Analysis of the archery technique from the perspective of physiotherapy
Authors: Boudová, Tereza
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Hereitová Iva, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41088
Keywords: lukostřelba;postoj;držení těla;technika;videoanalýza;kineziologický rozbor;sportovní výkon
Keywords in different language: archery;stance;posture;technique;videoanalysis;kinesiological analysis;sport's perfomance
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na lukostřelbu, konkrétně na provádění lukostřelecké techniky. Úkolem této práce bylo natočit vybrané sportovce na videa a následně provézt videoanalýzu pořízených záznamů. Teoretická část se zabývá lukostřeleckou technikou a jejím provedení v souvislosti s nastavením jednotlivých pohybových segmentů. K tomu se vážou i příslušné kapitoly kineziologie, které souvisí s provedením lukostřeleckého výstřelu. Dále byla představena metoda videoanalýzy a čárkovací metody, které byly použity pro vyhodnocení výsledků této práce. Praktická část popisuje postup natáčení videí jednotlivých probandů a videoanalytické zpracování záznamů v softwaru Kinovea. Výsledky této práce ukazují, že metoda videoanalýzy by mohla sloužit jako užitečný nástroj pro podrobnější vyhodnocování lukostřelecké techniky, který dokáže odhalit další souvislosti a chyby prováděné v technice jednotlivých střelců.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the topic of the archery and technique of the shoot. Main task of the thesis was to create shooting videos of the group of archers and in the next step make videoanalysis via computer software. Theoretical part of this thesis is about shooting technique and its sequence. Then there are described chapters from human kinesiology which are somehow connected to shooting sequence. Lastly were presented the introduction to videoanalysis software and methods of making results. Practical part of this thesis describes procedure of video shooting the archers and then the proces of videoanalysis in Kinovea software. The results of this thesis present that the videoanalysis method could be used as useful tool in more specific analysis of the archery technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boudova_Tereza_FYT_BP.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Boudova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce313,48 kBAdobe PDFView/Open
BP_VEDOUCI_POSUDEK_Boudova.pdfPosudek vedoucího práce304,19 kBAdobe PDFView/Open
Boudova.pdfPrůběh obhajoby práce450,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.