Title: Možnosti fyzioterapie u mužské inkontinence
Other Titles: Physical Therapy Interventions for Male Urinary Incontinence
Authors: Bártová, Michaela
Advisor: Červený Gustav, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41091
Keywords: hyperaktivní močový měchýř;inkontinence;mikce;močový měchýř;pánevní dno;uretra;urgence;urgentní inkontinence
Keywords in different language: overactive bladder;incontinence;urination;bladder;pelvis floor;urethra;urge;urgent incontinence
Abstract: Bakalářská práce ze zabývá inkontinencí moči u mužů, jejími druhy a možnostmi terapie. V teoretické části popisuje jednotlivé druhy inkontinence. Dále také způsoby vyšetření. Mapuje různé možnosti konzervativní terapie. Se zaměřením na urgentní inkontinenci pak popisuje podrobněji možnosti terapie tohoto typu inkontinence. Využití poznatků je aplikováno na pacienty se stejným nebo podobnými příznaky urgentní inkontinence a zjištěné poznatky jsou uvedeny v praktické části bakalářské práce. V diskusi a závěru jsou zhodnoceny a porovnávány výsledky terapií pacientů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with male´s urinary incontinence, its types and treatment options. In the theoretical part it describes the different types of incontinence. Also, the methods of examination. The Work describes therapy options. With a focus on urgent incontinence, it describes the possibilities of therapy of this type of incontinence in more detail. The use of knowledge is applied to patients with the same or similar symptoms of urgent incontinence and the findings are presented in the practical part of The Bachelor thesis. In the discussion and conclusion, the results of patient therapies are evaluated and compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Bartova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
BP_OPONENT_POSUDEK_Bartova.pdfPosudek oponenta práce323,53 kBAdobe PDFView/Open
BP_VEDOUCI_POSUDEK Bartova.pdfPosudek vedoucího práce387,59 kBAdobe PDFView/Open
Bartova.pdfPrůběh obhajoby práce510,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.