Title: Role ergoterapeuta při výběru mechanického vozíku pro jedince po poranění míchy
Other Titles: The role of the occupational therapist in a process of selecting a manual wheelchair for the individuals after spinal cord injury
Authors: Doleželová, Tereza
Advisor: Vrbská Veronika, MSc.
Referee: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41092
Keywords: poranění míchy;paraplegie;tetraplegie;mechanický vozík;příslušenství mechanického vozíku;nastavení vozíku;propulze vozíku;sedací systém;tlaková mapa;přidružené komplikace;ergoterapie;rehabilitace;aktivity denního života
Keywords in different language: spinal cord injury;paraplegia;tetraplegia;manual wheelchair;manual wheelchair accessories;settings of manual wheelchair;wheelchair propulsion;sitting system;pressure mapping;secondary complication;occupational therapy;rehabilitation;activities of daily living
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem role ergoterapeuta při výběru mechanického vozíku pro jedince po poranění míchy. V teoretické části byla popsána mícha a rozdělení míšní léze, rehabilitace i jednotlivé fáze ergoterapie a v neposlední řadě mechanický vozík a dopad špatného nastavení mechanického vozíku pro jedince po poranění míchy. Praktická část obsahuje tři kazuistiky (dva pacienti mají paraplegickou míšní lézi a jeden má tetraplegickou míšní lézi, všichni pacienti jsou muži), které jsou hodnoceny testy Spinal Cord Independence Measure (SCIM III), hodnocením Mechanical Assesment Tool (MAT) a dotazníkem kvality života The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) BREF.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the role of the occupational therapist and the process of selecting a manual wheelchair for the individuals after spinal cord injury. The theoretical part describes the spinal cord and spinal cord lesion distribution, rehabilitation and individual phases of occupational therapy. Furthermore the thesis explores the manual wheelchair settings and the impact of incorrect wheelchair set up for individuals after spinal cord injury. The practical part contains three case reports (two patients have a paraplegic spinal lesion and one has a tetraplegic spinal lesion, all patients are male) the Spinal Cord Independence Measure (SCIM III), the Mechanical Assesment Tool (MAT) and the Quality of Life Questionnaire. World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) BREF was applied for the evaluation of the wheelchair set up.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolezelova_Tereza_ERG_BP.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
Dolezelova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce329,6 kBAdobe PDFView/Open
Dolezelova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce308,39 kBAdobe PDFView/Open
Dolezelova.pdfPrůběh obhajoby práce471,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.