Title: Vliv Dance terapie na kvalitu života jedince po poranění míchy - využití WHODAS 2.0 testu
Other Titles: The effectiveness of Dance Therapy on the quality life of on the individuals after Spinal Cord injury - WHODAS 2.0 Test
Authors: Holá, Martina
Advisor: Vrbská Veronika, MSc.
Referee: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41094
Keywords: dance terapie;psychika jedince;kvalita života;poranění míchy;whodas 2.0 test;ergoterapie
Keywords in different language: dance therapy;psychical situation of person;quality life;spinal cord injury;whodas 2.0 test;occupational therapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem a účinností Dance terapie na kvalitu života jedince po poranění míchy. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je přiblíženo poranění míchy, taneční terapie a dále je zde popsán test kvality života - WHODAS 2.0. V praktické části jsou vypracovány případové studie klientů, které jsou vedené pomocí rozhovoru. Probandi jsou dále testováni pomocí SCIM testu a WHODAS 2.0 dotazníku. Všechny výsledky jsou analyzovány a diskutovány v závěru práce.
Abstract in different language: This dissertation examines the impact and efficiency of Dance therapy on quality of one´s life after the spinal cord injury. It has two parts, the theoretical and the practical one. The theoretical part of the dissertation takes a closer look at the spinal cord injury and Dance therapy, and also roughly describes a test of quality of life - WHODAS 2.0. The practical part of the dissertation develops client case studies that are led by an interview. Probands are then tested by a SCIM test and the WHODAS 2.0 questionnaire. All results are completed, analyzed and discussed in the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hola_Martina_ERG_BP.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Hola - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce307,73 kBAdobe PDFView/Open
Hola - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce335,89 kBAdobe PDFView/Open
Hola.pdfPrůběh obhajoby práce461,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.