Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVrbská Veronika, MSc.
dc.contributor.authorVašíčková, Tereza
dc.contributor.refereeKlečková Tereza, Mgr.
dc.date.accepted2020-7-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:17Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:34:17Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-28
dc.identifier83712
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41096
dc.description.abstractFunkční elektrická stimulace je ve světě uznávaným prostředkem v rehabilitační péči tetraplegické ruky. Její využití usnadňuje jak trénink ADL, tak využití každodenních činností v reálném životě. Tato bakalářská práce poskytuje teoretický náhled na danou problematiku. Dále nalezneme graficky zpracované dotazníky, na které odpovídali ergoterapeuti po celém světě. V závěru bakalářské práce jsou výsledky vyhodnoceny a diskutovány. Stanovené hypotézy byly potvrzeny jak výsledky získaných pomocí dotazníků, tak i pomocí odborných zdrojů.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttetraplegiecs
dc.subjectelektrická stimulacecs
dc.subjectergoterapiecs
dc.subjectrehabilitace tetraplegikacs
dc.subjectmanagment horní končetinycs
dc.titleVyužití a efektivita elektrostimulace u tetraplegické rukycs
dc.title.alternativeThe use and the effectiveness of the functional electrical stimulation for the tetraplegic upper limben
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFunctional electrical stimulation is a world-renowned tool in the rehabilitation care of the tetraplegic hand. Its use facilitates both Activities of Daily Living training and the use of everyday activities in real life. This work bachelor thesis provides a theoretical insight into the issue. We will also find graphically processed questionnaires, which were answered by occupational therapists around the world. At the end of the bachelor thesis the results are evaluated and discussed. The established hypotheses were confirmed both by the results obtained using questionnaires and by professional sources.en
dc.subject.translatedtetraplegicen
dc.subject.translatedfunctional electrical stimulationen
dc.subject.translatedoccupation therapyen
dc.subject.translatedrehabilitation of tetraplegicsen
dc.subject.translatedupper limb managementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasickova_Tereza_ERG_BP.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Vasickova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce307,29 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce286,95 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova.pdfPrůběh obhajoby práce455,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.