Title: Úloha ergoterapeuta při nácviku náhradního funkčního úchopu u jedinců po poranění míchy
Other Titles: The role of the occupational therapist when practising tenodesis grasp and release with individuals after spinal cord injury
Authors: Prüherová, Rozálie
Advisor: Vrbská Veronika, MSc.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41099
Keywords: poranění míchy;tetraplegie;náhradní funkční úchop;horní končetina;rehabilitace;ergoterapie;adl
Keywords in different language: spinal cord injury;tetraplegia;tenodesis grasp and release;upper extremity;rehabilitation;occupational therapy;adl
Abstract: Bakalářská práce se zabývá úlohou ergoterapeuta při nácviku náhradního funkčního úchopu u jedinců po poranění míchy. V teoretické části byl rozebrán úchop, míšní poranění a jeho dopad na jedince, ergoterapie u míšního poranění a ergoterapeutické intervence využívané pro dosažení náhradního funkčního úchopu. Praktická část se zaměřila na zjišťování ergoterapeutických intervencí pomocí dotazníku, který byl rozposlán mezi české a zahraniční ergoterapeuty. Z celkem 28 odpovědí se ukázalo, jaké intervence jsou nejvíce využívané při nácviku náhradního funkčního úchopu obecně, jaké v akutní a subakutní fázi a jak se liší intervence zahraničních ergoterapeutů od českých.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the role of the occupational therapist when practising tenodesis grasp and release with individuals after spinal cord injury. Grasp, spinal cord injuries and its impact on an individual, occupational therapy for spinal cord injuries and occupational therapy interventions used for reaching tenodesis grasp and release are themes discussed in the theoretical part of the thesis. The practical part of the thesis is focused on detecting occupational therapy interventions using survey, which was distributed between Czech and foreign occupational therapists. From the total of 28 responses it was concluded which of the interventions are used the most in general when practicing tenodesis grasp and release, which are used in acute and subacute phase and how does the methods of intervention differ in the Czech republic compared to abroad.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pruherova_Rozalie_ERG_BP.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Pruherova - oponentsky posudek .pdfPosudek oponenta práce298,78 kBAdobe PDFView/Open
Pruherova -posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce310,79 kBAdobe PDFView/Open
Pruherova.pdfPrůběh obhajoby práce459,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.