Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRyba Lukáš, Mgr.
dc.contributor.authorBaštářová, Aneta
dc.contributor.refereeČerný Pavel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:18Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:34:18Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier83907
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41101
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou skokanského kolene. Analyzuje symptomatiku tohoto onemocnění u sportovců, provozujících rizikové sporty a predispozice, které tyto symptomy mohly vyvolat. Zkoumaly se 3 skupiny probandů, kteří aktivně sportují. Konkrétně byla ze sportů vybrána atletika, házená a volejbal. Čtvrtou skupinu tvořili jedinci, kteří se sportu věnují pouze okrajově. Tyto 4 skupiny byly mezi sebou vzájemně porovnávány. Optimálním testem pro výzkum byl zvolen podřep na nakloněné rovině 25°. Z výsledků hodnocení vyplývá, že testovaní sportující jedinci mohou být v budoucnu ohroženi vznikem skokanského kolene.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectskokanské kolenocs
dc.subjectfyzioterapiecs
dc.subjectpatelární tendinopatiecs
dc.titleMožnosti fyzioterapie u skokanského kolenecs
dc.title.alternativePhysiotherapy possibilities of jumper's kneeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the issue of the jumper's knee. It analyzes the symptoms of this disease in athletes, which performing risky sports and the predispositions, that may have caused these symptoms. 3 groups of probands who are active in sports were studied. The fourth group consisted of individuals who are only marginally involved in sports. These 4 groups were compared with each other. The optimal test was single leg dec-line squat. The results of the evaluation show that the tested athletes may be at risk of deve-loping a jumper's knee in the future.en
dc.subject.translatedjumper's kneeen
dc.subject.translatedphysiotherapyen
dc.subject.translatedpatellar tendinopathyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Aneta-Bastarova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Bastarova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce294,94 kBAdobe PDFView/Open
BP_VEDOUCI_POSUDEK_Bastarova.pdfPosudek vedoucího práce304,2 kBAdobe PDFView/Open
Bastarova.pdfPrůběh obhajoby práce478,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.