Title: Využití prvků handlingu na neonatologickém oddělení
Other Titles: How to use handling in neonatology department
Authors: Brousková, Petra
Advisor: Obytová Petra, Mgr.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41103
Keywords: handling;neonatologické oddělení;novorozenec
Keywords in different language: handling;neonatology department;newborn
Abstract: Bakalářská práce se zabývá handlingem novorozenců a jeho využitím na neonatologickém oddělení. V teoretické části popisuje psychomotorický vývoj novorozence, správnou manipulaci s ním a vliv handlingu na jeho vývoj. Také se zaměřuje na využití respiračního handlingu u novorozenců. V praktické části je fotograficky zdokumentována veškerá manipulace s novorozenci na neonatologickém oddělení. V diskusi a závěru jsou zhodnoceny možné pozitivní či negativní důsledky této manipulace.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with handling of newborn babies and it's use in neonatology department. The theoretical part describes psychomotor development of a newborn, the right manipulation and it's influence on the development of the child. The manipulation with the newborns in neonatology department is photographically documented in the practical part of the thesis. The possible positive and negative effects of the manipulation are evaluated in the discussion and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti prvku handlingu na neonatologickem oddeleni.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Brouskova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Brouskova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce298,44 kBAdobe PDFView/Open
Brouskova.pdfPrůběh obhajoby práce453,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.