Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFirýtová Rita, Mgr.
dc.contributor.authorČervená, Monika
dc.contributor.refereeČerný Pavel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:18Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:34:18Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier83945
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41104
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou opory o horní končetiny po ortopedických operacích. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části tato práce shrnuje jednotlivé ortopedické operace na horní končetině, dále se pak věnuje opěrné funkci, která je popsána z hlediska vývojové kineziologie. Další část se věnuje Akrální koaktivační terapii, jako jedné z metod na trénink a zlepšení opory o horní končetinu. V praktické části jsou uvedeny cíle, hypotézy, popisy metodik, vyšetření a výsledky. Důležitou částí jsou kazuistiky, které se zabývají omezením opěrné funkce po ortopedických operacích v nastavení dle metody Akrální koaktivační terapie. Výsledky tohoto zkoumání jsou součástí praktické části této bakalářské práce.cs
dc.format92 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83945-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfunkcecs
dc.subjecthorní končetinycs
dc.subjectoporacs
dc.subjectortopedické operacecs
dc.titleSledování opěrné funkce horních končetin po ortopedických operacích.cs
dc.title.alternativeMonitoring of supporting function for upper limbs after orthopedic operations.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the problem of support function for upper limbs after orthopedic operations. It is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part of this thesis, summarizes individual orthopedic operations on the upper limb, then it deals with the supporting function, which is described in terms of developmental kinesiology. The next part deals with Acral Coactivation Therapy as one of the methods for training and improving the support of the upper limb. The practical part includes objectives, hypotheses, descriptions of methodologies, examinations and results. An important part is the case reports that deal with the limitation of the supporting function after orthopedic surgery in the setting according to the method of Acral Coactivation Therapy. The results of this research are part of the practical part of this thesis.en
dc.subject.translatedortopedic operationen
dc.subject.translatedsupporting functionen
dc.subject.translatedupper limbsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cervena_Monika_FYT_BP.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
Cervena - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce295,92 kBAdobe PDFView/Open
Cervena - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce247,63 kBAdobe PDFView/Open
Cervena.pdfPrůběh obhajoby práce486,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.