Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVybíralová Eliška, Mgr.
dc.contributor.authorHavlík, Vít
dc.contributor.refereeŠvíglerová Jitka, Doc. MUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:19Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:34:19Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-24
dc.identifier83950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41108
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje vztahu respirace a posturálního zajištění. Teoretická část je psána formou rešerše. Praktická část práce obsahuje měření spirometrických hodnot FVC a FEV1 v supinační poloze, modelu 3. měsíce, habituálním sedu, korigovaném sedu a kvadrupedu. Vyšetření probíhalo na 40 zdravých probandech bez respiračního onemocnění ve věku 20 - 27 let. Nejvyšší průměrná hodnota 4,11 l FVC byla naměřena v pozici kvadrupedu. Nejvyšší průměrná hodnota 3,47 l FEV1 byla naměřena v pozici habituálního sedu. U mužů byly naměřeny vyšší plicní objemy v každé pozici.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrespiracecs
dc.subjectposturální nastavenícs
dc.subjectbránicecs
dc.titleSledování respiračních parametrů při různém posturálním zajištění.cs
dc.title.alternativeMonitoring of respiratory parameters in various postural positionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis describes connections between respiration and postural setting. Theoretical part is written as a recherche. Practical part of thesis contains a measurement of spirometric values FVC and FEV1 in supine position, model of 3. month old, habitual sitting, upright sitting and kvadruped postition. Total sum of 40 healthy subjects without any respiratory disease aged between 20 - 27 years participated in examination. The highest average value with 4,11 l of FVC was measured in kvadruped postition. The highest average value with 3,47 l of FEV1 was measured in habitual sitting position. We measured higher lung volumes in men in every position.en
dc.subject.translatedrespirationen
dc.subject.translatedpostural settingen
dc.subject.translateddiaphragmen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havlik_Vit_FYT3_BP.pdfPlný text práce979,78 kBAdobe PDFView/Open
Havlik - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce309,54 kBAdobe PDFView/Open
Havlik - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce322,78 kBAdobe PDFView/Open
Havlik.pdfPrůběh obhajoby práce518,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.