Title: Využití prvků jógy k ovlivnění vybraných myofasciálních řetězců
Other Titles: Use of yoga elements for affection of myofascial lines
Authors: Hes, Martin
Advisor: Rybová Štěpánka, Mgr.
Referee: Klečková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41109
Keywords: jóga;myofasciální řetězce;sport;fotbal
Keywords in different language: yoga;myofascial lines;sport;football
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možností využití prvků jógy k ovlivnění a zlepšení funkce vybraných myofasciálních řetězců. V teoretické části jsou popsány fascie společně s myofasciálními řetězci a dále je zde rozebrána jóga. V praktické části jsou sledovány především rozsahy pohybů u fotbalistů v mládežnických kategoriích formou vstupního vyšetření a dotazníkového šetření. Celkové hodnocení bylo založeno na dotazníkovém šetření (vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možno provést výstupní měření) a bylo tedy možné posoudit pouze subjektivní hodnocení hráčů. Dotazníkovým šetřením jsme došli k závěru, že zařazení prvků jógy do regeneračních procesů mladých fotbalistů zlepšilo jejich uvědomění si vlastního těla. Dále bylo zjištěno, že zařazením těchto jógových prvků došlo ke zlepšení protažitelnosti myofasciálních tkání.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with use of yoga elements to affect and to upgrade function of chosen myofascial lines. The fascia together with myofascial lines are described in the theoretical part, further, yoga is analyzed there. In practical part we are observing ROM at football players in junior categories using questionary and initional physical examination. Final assessment was based on the initial examination and the questionary (because of the epidemiological situation it was not possible to perform the final physical examination), therefore only subjective feeling of players was used for the evaluation of our suggestions. Using the questionary, it was proved that regular introduction of the yoga elements into the regeneration process of young soccer players improved their self-awareness abilities. Also we documented that yoga elements help to improve flexibility of myofascial tissues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Martin Hes.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Hes-oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce299,61 kBAdobe PDFView/Open
Hes - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce296,53 kBAdobe PDFView/Open
Hes.pdfPrůběh obhajoby práce455,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.