Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorbel, František
dc.contributor.authorŠoleová, Michaela
dc.contributor.refereeŠimka, Karel
dc.date.accepted2012-06-01
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:14Z
dc.date.available2010-12-08cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:14Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier48295
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4110
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá legislativním procesem v České republice, Evropské unii a ve Spojených státech Amerických. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první kapitole je vysvětlen systém právních norem v České republice a základní znaky právních norem. Druhá kapitola se zabývá legislativním procesem v České republice. Jeho právní regulací, základními orgány činnými v tomto procesu a vysvětlením průběhu samotného procesu. Třetí kapitola pojednává o Evropské unii. Popisuje jednotlivé orgány Evropské unie a vysvětluje průběh legislativního procesu před a po přijetí Lisabonské smlouvy. Čtvrtá kapitola pojednává o jazyce UML a přibližuje jeho strukturu a použití. V závěrečné páté kapitole je stručně zmíněn legislativní proces ve Spojených státech Amerických.cs
dc.format88 s. (126 890 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávní normycs
dc.subjectprůběh legislativního procescs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectUSAcs
dc.titleLegislativní procescs
dc.title.alternativeLegislative processen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis final thesis deals with the legislative process in the Czech Republic, the European Union and the United States of America. The work is divided into five main chapters. The first chapter explains the system of legal standards in the Czech Republic and the basic features of legal norms. The second chapter deals with the legislative process in the Czech Republic. Its legal regulation, law enforcement agencies is essential in this process and explains the process itself. The third chapter deals with the European Union, describing the various European Union institutions and explaining the legislative process before and after the adoption of the Lisbon Treaty. The fourth chapter deals with the UML and closely examines its structure and use. In the final fifth chapter the legislative process in the United States of America is briefly mentioned.en
dc.subject.translatedlegal standardsen
dc.subject.translatedcourse of the legislative processen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedUSAen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Legislativni_ proces.pdfPlný text práce843,53 kBAdobe PDFView/Open
DP-Soleova-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce51,18 kBAdobe PDFView/Open
DP-Soleova-Simka.pdfPosudek oponenta práce51,54 kBAdobe PDFView/Open
DP-Soleova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce606,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.