Title: Využití hodnotících škál u poruch rovnováhy
Other Titles: The use of rating scales for balance disorders
Authors: Jansová, Pavlína
Advisor: Červený Gustav, Mgr.
Referee: Švíglerová Jitka, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41110
Keywords: rovnováha;posturální stabilita;posturální kontrola;standardizované testy
Keywords in different language: balance;postural stability;postural control;standardized tests
Abstract: Bakalářská práce je psána formou rešerše. Práce se podrobněji zabývá rovnováhou a možnostmi jejího hodnocení pomocí standardizovaných testů. Práce si klade za cíl přinést teoretický přehled o problematice rovnováhy, vytvořit přehled vybraných testů učených k hodnocení rovnováhy a zhodnotit jejich využitelnost pro jednotlivá onemocnění.
Abstract in different language: Bachelor thesis is written as a recherché. The paper deals closely with the topic of balance and the methods of its evaluation by standardized tests. The thesis aims to create an overview of the balance issues and tests intended to measure balance and to evaluate the applicability of these tests for certain diseases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jansova_Pavlina_FYT_BP.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Jansova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce304,6 kBAdobe PDFView/Open
Jansova FYT vedouci.pdfPosudek vedoucího práce384,32 kBAdobe PDFView/Open
Jansova.pdfPrůběh obhajoby práce513,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.