Title: Hodnocení efektu pomůcek respirační fyzioterapie u asthma bronchiale
Other Titles: Evaluation of the effects of respiratory physiotherapy aids in bronchial asthma
Authors: Krčíková, Barbora
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Švíglerová Jitka, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41115
Keywords: asthma bronchiale;respirační fyzioterapie;threshold;acapella;spirometr;okluzní ústní tlak;antropometrie
Keywords in different language: asthma bronchiale;respiratory physiotherapy;threshold;acapella;spirometr;occlusion mouth pressura;anthropometry
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektu pomůcek respirační fyzioterapie u asthma bronchiale. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do třech hlavních kapitol, které se zabývají dýchacím systémem, asthma bronchiale a respiračními pomůckami. Praktická část je zaměřená na hodnocení efektu respiračních pomůcek u pacientů s diagnózou asthma bronchiale na třech ukazatelích, kterými jsou antropometrické obvody hrudníku, spirometrické vyšetření a hodnocení síly dechových svalů. Jsou zde stanoveny cíle a hypotézy, které jsou analyzovány na základě výsledků testování sledovaného souboru.
Abstract in different language: This bachelor thesis is occupied with the evaluation of the effects of respiratory physiotherapy devices in asthma bronchial. The thesis consistes of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into three main chapters, which are occupied with respiratory system, asthma bronchial and respiratory devices. Practical part is focussed on the evaluation of the effects of the respiratory devices on patients diagnosed with asthma bronchial and it is shown on three coefficients, which are anthropometrical circumference of the chest, spirometry and the evaluation of the respiratory muscle function. The aim and hypothesis are set, those are analysed based on the outcomes of testing selected people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krcikova_Barbora_FYT_BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Krcikova - Posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce308 kBAdobe PDFView/Open
Krcikova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce341,14 kBAdobe PDFView/Open
Krcikova.pdfPrůběh obhajoby práce540,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.