Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKorbel, Františekcs
dc.contributor.authorŠvehlová, Denisacs
dc.contributor.refereeMates, Pavelcs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:18Z
dc.date.available2010-12-06cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:18Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-28cs
dc.identifier48298cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4111
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice práva na svobodný přístup k informacím.V úvodu práce je vymezen pojem infornace a právo na informace a stručně charakterizován historický vývoj. Práce je zaměřena na pojetí práva na informace v mezinárodní platné právní úpravě, právní úpravě v rámci EU a dále pak v české platné právní úpravě. Zabývá se zároveň i povinnými subjekty a zároveň důvody pro odepření poskytnutí informace žadateli. V závěru práce je popsáno poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně opravných prostředků a hrazení nákladů.cs
dc.format75 s. (132 113 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectprávocs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectpovinný subjektcs
dc.subjectstátní orgáncs
dc.subjectžadatelcs
dc.subjectsoudcs
dc.subjectústavacs
dc.subjectListina základních práv a svobodcs
dc.subjectzákon o svobodném přístupu k informacímcs
dc.titlePrávo na informacecs
dc.title.alternativeInformation righten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the right to free accessibility of information.The introduction identifies the concept of information and right to informations and briefly characterized the historical progress.The work is focused on the concept of right to information on international legislation, legislation within EU and then in the current Czech legislation. Also deals with the compulsory subjects and the reasons for refusing to provide information to the applicant.In conclusion are described provision of information pursuant to Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information, including remedies and payment of costs.en
dc.subject.translatedrighten
dc.subject.translatedinformationen
dc.subject.translatedcompulsory subjecten
dc.subject.translatedpublic authorityen
dc.subject.translatedapplicanten
dc.subject.translatedcourten
dc.subject.translatedconstitutionen
dc.subject.translatedCharter of fundamental rights and freedomsen
dc.subject.translatedlaw on free access to informationen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce445,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svehlova-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce51,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svehlova-Mates.pdfPosudek oponenta práce646,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svehlova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce567,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.