Title: Výskyt bolestivosti ramenního kloubu v klinických testech u hráčů házené
Other Titles: Incidence of shoulder pain during clinical tests for handball players
Authors: Nejdl, Tomáš
Advisor: Hereitová Iva, Mgr.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41121
Keywords: ramenní kloub;kineziologie hodu;klinické testy;stereotyp hodu;bolestivé stavy
Keywords in different language: shoulder joint;kinesiology of throwing;clinical tests;stereotype of throwing;painful conditions
Abstract: Tato práce se zabývá bolestivými stavy ramenních kloubů u hráčů házené při jejich klinickém testování. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie, kineziologie, kinematika pletence ramenního, stereotyp hodu a bolestivé stavy, které se mohou u hráčů objevovat nejčastěji. Část praktická je zpracována formou klinického testování ramenních kloubů různých věkových skupin házenkářů. V závěru práce jsou výsledky zhodnoceny a okomentovány.
Abstract in different language: This work deals with painful conditions of the shoulder joint for handball players during their clinical testing. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes Anatomy, Kinesiology and Kinematics of the shoulder girdle as well as the stereotype of the throw and painful conditions, that can occur most frequently in players. The practical part is processed in the form of clinical testing of the shoulder joints of different age groups of handball players. At the end of the work, the results are evaluated and commented on.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nejdl_Tomas_FYT_BP.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Nejdl - Posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce295,1 kBAdobe PDFView/Open
Nejdl - oponentsky posudek _ .pdfPosudek oponenta práce298,16 kBAdobe PDFView/Open
Nejdl.pdfPrůběh obhajoby práce437,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.