Title: Možnosti autoterapie pacientek po císařském řezu
Other Titles: Autotherapy advice following ceasarean section
Authors: Řezáčová, Aneta
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Rybová Štěpánka, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41128
Keywords: císařský řez;autoterapie;jizva;hluboký stabilizační systém;kineziotape
Keywords in different language: caesarean section;autotherapy;scar;deep stabilisation system;kineziotaping
Abstract: Tato bakalářská práce ukazuje možnosti autoterapie pacientek po císařském řezu. Záměrem práce je najít vhodné způsoby vyšetření a autoterapie ke zlepšení posunlivosti tkání, protažlivosti jizvy, aktivity svalů břišní stěny a konsolidaci povrchového čití. Zkoumá jizvu a vliv kineziotapu na posunlivost tkání. Hledá nejvhodnější způsob k posouzení hlubokého stabilizačního systému a nejvhodnější způsob k vyšetření protažlivosti jizvy. Z výsledků provedených testů vyplývá, že došlo k vyvrácení všech zkoumaných hypotéz.
Abstract in different language: This bachelor thesis shows the possibilities of female patiens self-therapy after a Ceasarean section. The aim of this work is to find appropriate ways of examination and self -therapy to improve tissue displacements, stretching of a scar, activity of abdominal wall muscles and consolidation of surface sensation. It examines the scar and impact of kinesio tape on tissue displacement. It is looking for the most convinient way to judge the deep stabilization system and also the most convinient way to scar lenghtening examination. The results of the tests show that all the hypotheses examined were refuted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Aneta Rezacova.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Rezacova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce339,05 kBAdobe PDFView/Open
BP_VEDOUCI_POSUDEK_Rezacova.pdfPosudek vedoucího práce321,94 kBAdobe PDFView/Open
Rezacova.pdfPrůběh obhajoby práce463,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.