Title: Využití excentrické kontrakce v terapii svalových zranění.
Other Titles: Use of eccentric contraction in the therapy of muscle injuries
Authors: Šendera, Šimon
Advisor: Hereitová Iva, Mgr.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41131
Keywords: svalové zranění;terapie svalových zranění;excentrická kontrakce
Keywords in different language: muscle injuriy;theraphy of muscle injuries;eccentric contraction
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na svalová zranění, jejich epidemiologii a následnou terapii těchto zranění s využitím excentrické kontrakce. Práce je rozdělena na 2 části: teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se věnuji vymezení základních pojmů, epidemiologii svalových zranění, jejich klasifikaci, popsání excentrické kontrakce a popsání rehabilitačních protokolů běžně využívaných v terapii svalových zranění. V praktické části popisujeme jednotlivé kazuistiky pacientů se svalovým zraněním a to, jak jsme postupovali v jejich terapii a jak jsme při tom využili excentrické kontrakce
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on muscle injuries, their epidemiology and following therapy of these injuries using eccentric contraction. The work is divided into 2 parts: theoretical part and practical part. The theoretical part is focused on defining the basic concepts, epidemiology of muscle injuries, their classification, description of eccentric contraction and description of rehabilitation protocols commonly used in the treatment of muscle injuries. In practical part we describe individual cases of patients with muscle injuries and how we proceeded in their therapy using eccentric contractions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sendera_Simon_FYT3_BP_0.pdfPlný text práce13,7 MBAdobe PDFView/Open
Sendera - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce285,93 kBAdobe PDFView/Open
Sendera - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce296,92 kBAdobe PDFView/Open
Sendera.pdfPrůběh obhajoby práce444,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.