Title: Ergoterapie v adiktologii - vyšetřovací metody
Other Titles: Occupational Therapy in Addictology - Examination Methods
Authors: Vlasáková, Markéta
Advisor: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Zahradnická Ilona, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41136
Keywords: ergoterapie;adiktologie;vyšetřovací metody
Keywords in different language: occupational therapy;addiction;examination methods
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem "Ergoterapie v adiktologii - vyšetřovací metody". Cílem práce bylo zjistit, aplikovatelnost zvolených vyšetřovacích metod u klientů se závislostí na návykových látkách. V teoretické části se práce zabývá adiktologickou problematikou z pohledu ergoterapie, rolí ergoterapeuta u klientů se závislostí a v poslední části různými typy vyšetřovacích metod používaných u této cílové skupiny. V praktické části je obsažena charakteristika sledovaného vzorku, metodika sběru dat a podrobně popsány výsledky zvolených vyšetřovacích metod u jednotlivých respondentů.
Abstract in different language: The main purpose of this thesis "Occupational Therapy in Addictology - Examination Methods" is to identify how applicable are different kind of examination methods for clients with addiction to drugs and other addictive substances. In the theoretical part this thesis explains addictology theme through occupational therapy, observes the role of the occupational therapist at work with clients with addictive substances abuse or addiction and at the end of the theoretical part it explains different kinds of examination methods used particularly with this kind of clients. The practical part is a research of observed objects, their characteristics and detailed description of results of chosen examination methods used at individual clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlasakova_Marketa_ERG_BP.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Vlasakova- posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce314,08 kBAdobe PDFView/Open
BP_OPONENT_POSUDEK Vlasakova 1.pdfPosudek oponenta práce316,82 kBAdobe PDFView/Open
Vlasakova.pdfPrůběh obhajoby práce451,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.