Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKopecký, Martin
dc.date.accepted2020-7-3
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:25Z-
dc.date.available2017-11-20
dc.date.available2020-11-10T00:34:25Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-11-30
dc.identifier81745
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41137
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na problematiku zvýšení efektivity návrhu technických produktů využívaných v montážních procesech. První část obsahuje obecné teoretické poznatky ohledně způsobů inovací výrobních procesů. Jako teoretická a metodická podpora pro tyto inovace jsou zde uplatněny poznatky Engineering Design Science and Methodology a poznatky na bázi Design for X. Druhá část popisuje teoretické a metodické poznatky ohledně výrobních přípravků a zařízení se zaměřením na montážní přípravky a zařízení. Poslední část se je zaměřena na návrh metodiky pro navrhování montážních přípravků a zařízení a zhodnoceny její aplikace a přínosy.cs
dc.format152 s., 37 s. přílcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=81745-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinovace procesucs
dc.subjectedsmcs
dc.subjectdfxcs
dc.subjectvýrobní přípravky a zařízenícs
dc.subjectmontážní přípravky a zařízenícs
dc.subjectspecifikace požadavkůcs
dc.titleTeorie a metodika návrhu technických produktů se zaměřením na zvýšení efektivity výrobních procesůcs
dc.title.alternativeTheory and methodology for the design of technical products focused on to increase the efficiency of production processesen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDissertation is focused on to increase efficiency the engineering design process of technical products, which are used at assembly processes. First part contains theoretical background about innovation of production processes. Theoretical and methodological support is based on Engineering Design Science and Methodology and also on Design for X approach. Second part contains theoretical and methodological knowledge about production jigs and devices with focused on assembly jigs and devices. Last part is focused on proposal of own methodology for design of assembly jigs and devices. There are evaluated implementation and application this methodology.en
dc.subject.translatedprocess innovationen
dc.subject.translatededsmen
dc.subject.translateddfxen
dc.subject.translatedproduction jigs and devicesen
dc.subject.translatedassembly jigs and devicesen
dc.subject.translatedspecification of requirementsen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000_Disertace_Kopecky.pdfPlný text práce6,31 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFView/Open
posudky Kopecky.pdfPosudek oponenta práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
zapis Kopecky.pdfPrůběh obhajoby práce562,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.