Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠpitálník, Rudolf
dc.contributor.refereeMatušů Martin, Ing.
dc.date.accepted2020-8-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:43Z-
dc.date.available2019-10-16
dc.date.available2020-11-10T00:34:43Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-31
dc.identifier82469
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41151
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje návrh přípravku umožňující provedení tlakových zkoušek svarů, dvou různých druhů nátrubků vík reaktorů VVER 40 a VVER 1000, po provedení jejich opravy. Součástí je návrh variantních řešení, výběr nejoptimálnějšího řešení a MKP analýza jednotlivých součástí sestavy přípravku. K práci je přiložena výkresová dokumentace.cs
dc.format47 s. (59759 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnátrubekcs
dc.subjectpřípravekcs
dc.subjecttlaková zkouškacs
dc.subjectjaderný reaktorcs
dc.titlePřípravek pro tlakové zkouškycs
dc.title.alternativePreparation for pressure testsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis contains a design of preparation enabling the pressure tests of welds for two different types of pipes of the lids of VVER 40 and VVER 1000 reactors, after their repair. Including of this thesis is the design of variant solutions, selection of the most optimal solution and FEM analysis of each components of the product assembly. Drawing work is attached to the work.en
dc.subject.translatedpipeen
dc.subject.translatedpreparationen
dc.subject.translatedpressure testen
dc.subject.translatednuclear reactoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Rudolf Spitalnik.pdfPlný text práce9,26 MBAdobe PDFView/Open
BP_Spitalnik_Rudolf_Hodnoceni_vedouciho_Lasova.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
BP_Spitalnik_Rudolf_Oponentni_posudek_Matusu.pdfPosudek oponenta práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Spitalnik_Rudolf.pdfPrůběh obhajoby práce210,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.