Název: Legislativní přílepky
Další názvy: Legislative riders
Autoři: Volráb, Jan
Vedoucí práce/školitel: Korbel, František
Oponent: Šimka, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4116
Klíčová slova: legislativní proces;pozměňovací návrh;legislativní přílepky;Parlament České republiky;Poslanecká sněmovna;Senát;prezident;Ústavní soud;Jednací řád Poslanecké sněmovny;Jednací řád Senátu
Klíčová slova v dalším jazyce: legislative process;amendment;legislative add-ons;Parliament of Czech republic;House of commons;Senate;president;Constitutional court;Rules of procedure of House of commons;Senate rules of procedure
Abstrakt: Diplomová práce popisuje problém nesouvisejících pozměňovacích návrhů s původním obsahem navrhovaného zákona. Dále práce popisuje legislativní proces a jeho subjekty omezení praxe legislativních přílepků v zahraničí a v České republice, nálezy Ústavního soudu týkající se této problematiky a názory na současný stav českého zákonodárství.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma project describes a problem of unrelated amendments to the original content of the proposed law. The thesis is aimed at legislative process and legislative subjects to restrict the legislative riders abroad and in the Czech Republic as well, the Constitutional Court rules and views on the current status of the Czech legislation
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace_legislativni prilepky.pdfPlný text práce646,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Volrab-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce42,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Volrab-Simka.pdfPosudek oponenta práce42,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Volrab-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce548,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.