Title: Konstrukce plastového odkládacího zásobníku a vakuové formy na jeho výrobu
Other Titles: Design of plastic storage tray and vacuum mold for its production
Authors: Rada, Jan
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Žídek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41168
Keywords: podtlakové tvarování;vakuová forma;blistr;návrh;cad;skenování
Keywords in different language: vacuum forming;vakuum mold;blister pack;design;cad;scan
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh vakuové formy pro automatickou výrobní linku a rešerši na téma podtlakového tvarování, konstrukce vakuových forem a zásady navrhování výtažků. Dále je zde řešena digitalizace odkládacího zásobníku pomocí ručního skeneru a následné zpracování naměřených dat.
Abstract in different language: This thesis disserts on the design of a vacuum mold for an automatic production line and research on the topic of vacuum forming and designing of its products and construction of vacuum molds. Furthermore, the digitization of the storage tank using a hand-held scanner and the subsequent processing of measured data is solved here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rada_BP.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_Rada_Jan_Hodnoceni_vedouciho_Hynek.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BP_Rada_Jan_Oponentni_posudek_Zidek.pdfPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Rada_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce211,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.