Title: Přestavba staršího motocyklu o malém zdvihovém objemu na elektrický pohon
Other Titles: Reconstruction of an old motorcycle with a small cylinder capacity to an electric motorcycle
Authors: Šantora, Martin
Advisor: Kořínek Jiří, Ing.
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41175
Keywords: přestavba;elektromotor;design;pohon vozidel;řemen;motocykl;cad;akumulátor
Keywords in different language: reconstruction;electric engine;design;motorcycle drive;belt;cad;battery
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh uložení elektromotoru místo spalovacího motoru a výpočet ozubeného řemene, kterým je koncept poháněn. V práci je rovněž uvedeno zapojení elektroniky potřebné k provozu vozidla. Popsán je výběr klíčových pohonných komponent: Elektromotoru, řídící jednotky a akumulátoru. Návrh byl proveden v softwaru Solid Edge.
Abstract in different language: This thesis consists of design of an electric engine bay. It includes calculation of synchronous drive required for a specific motorbike described in thesis. It also includes selection of required parts. Models were created by Solid Edge CAD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Santora_Martin_k_odevzdani.pdfPlný text práce11,89 MBAdobe PDFView/Open
BP_Santora_Martin_Hodnoceni_vedouciho_Korinek.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
BP_Santora_Martin_Oponentni_posudek_Formanek.pdfPosudek oponenta práce412,09 kBAdobe PDFView/Open
Santora_Martin.pdfPrůběh obhajoby práce211,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.