Název: Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená v ČR a EU
Další názvy: Maternity, parental and paternity leave in the Czech Republic and European Union
Autoři: Kounovská, Iva
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Vacík, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4120
Klíčová slova: mateřská dovolená;rodičovská dovolená;otcovská dovolená;peněžitá pomoc v mateřství;rodičovský příspěvek
Klíčová slova v dalším jazyce: maternity leave;parental leave;paternity leave;maternity benefit;parental benefit
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce na téma Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená v České republice a Evropské unii je přiblížit právní úpravu této oblasti jak z pohledu pracovního práva, tak z pohledu práva sociálního zabezpečení. První část je věnovaná platné právní úpravě v České republice. Ve druhé části se zabývám právní úpravou v Evropské unii obecně a třetí část jsem věnovala podrobnému výkladu polské právní úpravy. Poslední část práce srovnává obě právní úpravy, tedy českou a polskou.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis that concerns the topic of maternity, parental and paternity leave in the Czech Republic and European Union is to introduce the legislation in this area in connection with labor law and social security law. The first part is devoted to the valid legislation in the Czech Republic. The second part deals with the legislation in the European Union in general and the third part is devoted to a detailed interpretation of the Polish legislation. The last part compares the two legislations, the Czech and the Polish.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka 28.3.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kounovska-1.docPosudek vedoucího práce429 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kounovska-2.pdfPosudek oponenta práce482,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kounovska Iva.pdfPrůběh obhajoby práce278,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.