Title: CSR in the fashion industry in the Czech Republic and its influence on the customer
Other Titles: CSR in the fashion industry in the Czech Republic and its influence on the customer
Authors: Michálková, Anna
Advisor: Havlíčková Jana, Bc. M.B.A.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41208
Keywords: csr;společenská odpovědnost;módní průmysl;životní prostředí;ekologie;marketing
Keywords in different language: csr;fashion industry;environment;ecology;marketing
Abstract: Téma této bakalářské práce je Společenská odpovědnost firem v módním průmyslu v České republice a vliv na zákazníka. Cílem této práce je vysvětlit pojem společenská odpovědnost firem (CSR) a zaměřit se na to, jak ovlivňuje zákazníka. Práce také poukazuje na problémy spojené s módním průmyslem, na jeho negativní vliv na životní prostředí a společnost.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is Corporate Social Responsibility (CSR) in the fashion industry in the Czech Republic and its influence on the customer. Its purpose is to explain the concept of CSR and to look more in detail how it affects the customer. It points out the main problems connected with the fashion industry, its negative impact on the environment and the society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Michalkova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Michalkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce451,36 kBAdobe PDFView/Open
Michalkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce508,01 kBAdobe PDFView/Open
Michalkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce226,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.