Title: Qualitative critical analysis of media discourse around Brexit
Other Titles: Qualitative critical analysis of media discourse around Brexit
Authors: Škorna, František
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41219
Keywords: brexit;evropská unie;britská média
Keywords in different language: brexit;european union;british media
Abstract: Hlavním cílem této práce, která nese název Qualitative critical analysis of media discourse around Brexit, je analyzovat postoj vybraných medií v rámci brexitu, popsat vztah velké británie a Evropské Unie a charakterizovat britský tisk. Celá práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má tři hlavní kapitoly. První kapitola se věnuje historickému kontextu Velké Británie a Evropské Unie, druhá kapitola pojednává o hlavních faktorech, které vedly k referendu o vystoupení z EU a třetí kapitola se zabývá britských tiskem. Praktická část se zabývá analýzou vybraných britských médií: The Guardian, Mirror, Daily Mail, The Daily Telegraph, The Sun and Spiked.
Abstract in different language: The bachelor thesis is called Qualitative critical analysis of media discourse around Brexit and its main purpose is to analyse the attitude of selected media within Brexit issue, describe the relationship between Britain and European Union and characterize the British press. The whole work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part has three main chapters. The first chapter provides information about the historical context of Great Britain and the European Union, the second chapter deals with the main factors that led to the referendum of withdrawal from the EU and the third chapter is concerned with the British press. The practical part deals with the analysis of selected British media: The Guardian, Mirror, Daily Mail, The Daily Telegraph, The Sun and Spiked.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
F.Skorna, BP - Brexit.pdfPlný text práce949,88 kBAdobe PDFView/Open
Skorna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce561,4 kBAdobe PDFView/Open
Skorna - oponent.pdfPosudek oponenta práce540,13 kBAdobe PDFView/Open
Skorna - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce383,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.