Title: The Past and Present of Czech Communities in English-Speaking Countries: the case study of Canada, Australia and New Zealand
Other Titles: The Past and Present of Czech Communities in English-Speaking Countries: the case study of Canada, Australia and New Zealand
Authors: Pluhařová, Gabriela
Advisor: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41233
Keywords: české komunity;komunita;migrace;historie;obyvatelé;kanada;austrálie;nový zéland
Keywords in different language: czech communities;community;migration;history;population;canada;australia;new zealand
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem českých komunit v anglicky mluvících zemích. Jedním z hlavních cílů práce je poskytnout rozsáhlý přehled českých komunit v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu v minulosti i současnosti. Druhým cílem práce je analyzovat přínos a kulturní vliv českých komunit v těchto zemích. Práce je rozdělena do tří hlavních částí podle zemí.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic Czech communities in English-speaking countries. One of the main purpose of the thesis is to provide a vast summary of Czech communities in Canada, Australia and New Zealand in the past and present. The second purpose of the thesis is to analyze the contribution and cultural influence of Czech communities in these countries. The thesis is divided into three main parts according to countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Gabriela Pluharova 2020.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Pluharova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce543,96 kBAdobe PDFView/Open
Pluharova - oponent.pdfPosudek oponenta práce517,5 kBAdobe PDFView/Open
Pluharova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce360,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.