Název: Vývoj právní úpravy loterií v českých zemích do rozpadu Rakousko-Uherska
Další názvy: Development of lottery legislation in the Czech lands until the fall of Austria-Hungarian Monarchy
Autoři: Ertl, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Rajchl, Jiří
Oponent: Malast, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4127
Klíčová slova: loterie;právní úprava;loterní patenty;loterie třídní;loterie číslová
Klíčová slova v dalším jazyce: lottery;legislation;lottery patents;class lottery;Lotto di Genova
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vývojem loterie v rakouských zemích od jejího vzniku až do rozpadu Rakousko-Uherska roku 1918. Kromě dobové terminologie zde detailně zkoumám i jednotlivé císařsko-královské loterní patenty panovníků Karla VI., Marie Terezie, Josefa II. a Františka I. Snažím se zpracovat ucelenou kompilaci vývoje loterie a její historické právní úpravy, která doposud nebyla v českém jazyce publikována.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation focuses on the development of the lottery in Austrian lands since its foundation to the fall of Austria-Hungarian Monarchy in 1918. Apart from the at that time used terminology I try to explore particular royal lottery patents issued by monarchs Karel IV., Marie Terezie, Josef II. and František I.. My aim is to assemble the complex compilation of the development of lottery and its historical legislation, which has not been published in Czech language yet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce406,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Ertl-Rajchl.PDFPosudek vedoucího práce318,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Ertl-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Ertl-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce571,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.