Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠoun Jaroslav, Mgr. PhD.
dc.contributor.authorStřelbová, Martina
dc.date.accepted2020-6-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:35Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:35:35Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-27
dc.identifier80428
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41296
dc.description.abstractObsahem práce je terénní průzkum diverzity makrolišejníků i mikrolišejníků na křovinatých porostech severního Rokycanska. Celkem byly zkoumány tři typy stanovišť: lem pole, lem louky, neobhospodařovaná plocha. Každý typ na pěti lokalitách. V práci je uveden přehled nalezených druhů s porovnáním jednotlivých lokalit a typů stanovišť. Nejzajímavější nálezy jsou podrobně okomentovány.cs
dc.format50 s. (79 766 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectepifytcs
dc.subjectlišejníkcs
dc.subjectkřovinycs
dc.subjecthlohcs
dc.subjecttrnkacs
dc.subjectvliv stanovištěcs
dc.subjecteutrofizacecs
dc.subjectrokycanskocs
dc.titleLišejníky křovin na severním Rokycanskucs
dc.title.alternativeLichens of scrub in the northern part of the Rokycany regionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of the thesis is a field survey of the diversity of macrolichens and microlichens on shrubs in the northern Rokycany region. In total, three types of habitats were examined: field rim, meadow rim, unmanaged area. Each type at five localities. In this work is an overview of found species with comparison of individual sites and habitat types. The most interesting findings are commented in detail.en
dc.subject.translatedepiphyteen
dc.subject.translatedlichenen
dc.subject.translatedshrubsen
dc.subject.translatedhawthornen
dc.subject.translatedblackthornen
dc.subject.translatedhabitat effecten
dc.subject.translatedeutrophicationen
dc.subject.translatedrokycany regionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martina Strelbova_2020.pdfPlný text práce10,18 MBAdobe PDFView/Open
Strelbova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce545,87 kBAdobe PDFView/Open
Strelbova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce504,47 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Strelbova.pdfPrůběh obhajoby práce157,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.