Název: Dixieland Planá a Junior DIXIELAND ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně - praxe mladých muzikantů v jazzovém uskupení
Další názvy: Dixieland Planá and Junior Dixieland ZUŠ Fryderyka Chopina Marianse Lazne - practice of young musicians in a jazz group
Autoři: Hahn, Filip
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Vimrová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4130
Klíčová slova: dixieland;mládežnický soubor;jazzový soubor
Klíčová slova v dalším jazyce: dixieland;youth ensemble;jazz band
Abstrakt: Práce se zabývá činností dvou mládežnických jazzových souborů na západě Čech od roku 1993 do roku 2010. Tvoří ucelenou sondu do historie těchto souborů. Zároveň nabízí pohled do fungování takto charakteristického jazzového ansámblu. Kromě toho se snaží popsat vývoj klasického jazzu a dixielandu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to provide information of two youth jazz ensembles from western Bohemia from 1993 to 2010. It is a whole information about history of these groups. Also, it provides a view on the work of such specific jazz ensemble. Beside that, the work tries to describe the development of classical jazz and dixieland.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hahn.pdfPlný text práce21,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hahn_posudek_BP_vedouci_kuhn.pdfPosudek vedoucího práce322,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hahn_posudek_BP_oponent_vimrova.pdfPosudek oponenta práce365,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hahn_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce106,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.