Title: Nestacionarity při proudění ve ventilech
Other Titles: Flow instability in turbine control valve
Authors: Kollross, Petr
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41318
Keywords: turbínové regulační ventily;nestacionarity;proudění;frekvenční analýza
Keywords in different language: turbine control valves;instability;flow;frequency analysis
Abstract: Disertační práce se zabývá prouděním ve vysokotlakých turbínových regulačních ventilech. Cílem je rozšířit poznatky související s nestabilitami uvnitř ventilů, respektive difuzoru. Výsledkem je určení stabilních a nestabilních oblastí v průtokové charakteristice ventilů.
Abstract in different language: This work deals with flow in high-pressure turbine control valves. The main task of this work is to collect knowledge of instability inside valves respectively inside diffuser. Results of this work are to define stable and unstable areas of valve flow characteristic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kollross_disertace.pdfPlný text práce13,92 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kollross.pdfPosudek vedoucího práce567,33 kBAdobe PDFView/Open
posudky Kollross.pdfPosudek oponenta práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
zapis Kollross.pdfPrůběh obhajoby práce523,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.