Title: Návrh bluetooth přijímacího modulu pro bezdrátový poslech hudby
Other Titles: Design of a bluetooth receive module for wireless music listening
Authors: Vanc, Miroslav
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41355
Keywords: audio;bluetooth;profil a2dp;sbc audio kodek;esp32;xs3868
Keywords in different language: audio;bluetooth;a2dp profile;sbc audio codec;esp32;xs3868
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku bezdrátového přenosu audiodat. Pro demonstraci souvisejících problémů a návrhů vhodných řešení jsou do rámce této práce zahrnuty návrh a realizace bluetooth modulu pro vložení do sluchátek.
Abstract in different language: The master thesis presents the matters of the wireless data transmission. For the demonstration of related issues and suggestions of appropriate solutions, the thesis also incorporates making a layout of and constructing a bluetooth module, which should be connected to headphones.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vanc.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
082215_oponent.pdfPosudek oponenta práce841,09 kBAdobe PDFView/Open
082215_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce810,79 kBAdobe PDFView/Open
082215_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce86,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.