Title: Návrh aktivní reproduktorové soustavy pro multikanálový poslech
Other Titles: Design of active loudspeaker monitor for multichannel reproduction
Authors: Kordík, František
Advisor: Stifter Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41363
Keywords: aktivní reprosoustava;multikanálový poslech;impedanční charakteristika měniče;ts parametry;návrh ozvučnice;bassreflex;frekvenční charakteristika měniče;návrh aktivní elektroniky.
Keywords in different language: active loudspeaker monitor;multichannel reproduction;impedance response of speaker;ts parameters;design of enclosure;bass-reflex;frequency response of speaker;design of active electronics.
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací aktivní reproduktorové soustavy pro multikanálový poslech v profesionálních aplikacích (poslechové místnosti, zvuková studia). Technické požadavky na soustavu jsou určeny dle doporučení ITU-R BS.1116-1, EBU Tech 3276, EBU Tech 3276-E a AESTD1001.1.01-10. V práci je popsán postup výběru elektroakustických měničů, měření jejich impedančních charakteristik, návrh a realizace bassreflexových reproduktorových ozvučnic. Následně jsou změřeny frekvenční charakteristiky měničů a proveden návrh elektroniky soustavy - vstupní jednotka, regulace hlasitosti, frekvenční výhybky, ekvalizační filtry.
Abstract in different language: Thesis describes design of active loudspeaker monitor for multichannel reproduction in professional applications (listening rooms, sound studios). Technical requirements are specified by standards ITU-R BS.1116-1, EBU Tech. 3276, EBU Tech 3276-E and AESTD1001.1.01-10. Thesis deals with selection of speakers, measuring of impedance response of speaker, design and realization of bass-reflex enclosure. Next step is measuring frequency responses of speakers and design of loudspeaker electronics - including input unit, volume control, frequency crossovers, equalization filters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kordik.pdfPlný text práce7,4 MBAdobe PDFView/Open
082370_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
082370_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
082370_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce98,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.