Název: Význam folklorního souboru Meteláček pro plzeňský region
Další názvy: Meaning of ethnic group Metelacek for the pilsen region
Autoři: Stachová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mandysová, Daniela
Oponent: Vimr, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4139
Klíčová slova: zvyky;obyčeje;folklór;soubor;Meteláček
Klíčová slova v dalším jazyce: habits;customs;folklore;group;Meteláček
Abstrakt: Folklorní soubor Meteláček patří k nejvýznamnějším folklorním souborům nejen plzeňského regionu, ale celé České republiky. Za třicet let svojí existence získal několikrát první cenu v celostátních soutěžích základních uměleckých škol a mnohokrát reprezentoval naši republiku na folklorních festivalech v zahraničí. První kapitola nastiňuje historii lidové hudby a lidových písní v Čechách, druhá kapitola upozorňuje na nejdůležitější plzeňské folklorní soubory dospělých i dětí, se kterými se soubor Meteláček často setkává na různých festivalech, přehlídkách a soutěžích. Folklornímu souboru Meteláček je věnována třetí část. Zabývá se vznikem a historií souboru, průřezem jeho činnosti a jeho vlivem na celý plzeňský region. Při práci jsem získala mnoho cenných informací jak od vedoucích souboru, tak od bývalých členů. Věřím, že se Meteláčku bude i nadále dařit získávat do svých řad schopné hudebníky a bude ve své činnosti úspěšně pokračovat i v dalších letech.
Abstrakt v dalším jazyce: The folklore ensemble Metelacek belongs to the most significant folklore clubs not only within the Pilsen region but also the whole of Czech Republic. In thirty years of its existence it got awarded first prize in national competitions several times. It also represented our country at folklore festivals abroad many times. The first chapter drafts the history of folk music and songs in Czech. The second chapter points out the most imporatnt pilsner folklore clubs, adult and children ones alike, which Metelacek often meets at various festivals, exhibitions and competitions. The third chapter deals with the club's formation and history, the summary of its activities and its impact on the whole of Pilsen region.Whilst researching, I have acquired loads of valuble information from the club's leaders and former members alike. I believe that Metelacek will remain successful in its activities and functioning and will continue to attract talented musicians from all over.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stachova Martina - BP.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_stachova_vedouci_mandysova.pdfPosudek vedoucího práce694,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_stachova_oponent_vimr.pdfPosudek oponenta práce550,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stachova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce123,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4139

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.