Název: Hlasová hygiena na základní škole
Další názvy: Voice hygiene at basic school
Autoři: Trkovská, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Mandysová, Daniela
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4141
Klíčová slova: hlasová hygiena;hlas;hlasivky;vznik hlasu;vlastnosti hlasu;tvoření hlasu;zásady používání hlasu;poruchy hlasu
Klíčová slova v dalším jazyce: vocal hygiene;basic school;voice;vocal cords;emergence of voice;voice features;voice formation;voice mailfunctions
Abstrakt: Práce se zabývá anatomií hlasového orgánu, vznikem a tvořením hlasu, jeho vlastnostmi. Dále je nastíněn vývoj hlasu od dětského věku až po dospělost. Uvedeny jsou zásady pro používání zpěvního i mluvního hlasu a poruchy, které vznikají při nedodržování těchto zásad. Práce je zakončena tématem hlasové hygieny.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the anatomy of the voice organ, the emergence and formation of the voice. Furthermore, the development of the voice from childhood to adulthood is described. Included are guidelines for the use of singing and speaking voice. There are described voice mailfunctions in the thesis. The thesis ends with vocal hygiene issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Adela Trkovska.pdfPlný text práce977,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_trkovska_vedouci_mandysova.pdfPosudek vedoucího práce644,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_trkovska_oponent_feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce511,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trkovska_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce115,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4141

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.