Title: Hlasová hygiena na základní škole
Other Titles: Voice hygiene at basic school
Authors: Trkovská, Adéla
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4141
Keywords: hlasová hygiena;hlas;hlasivky;vznik hlasu;vlastnosti hlasu;tvoření hlasu;zásady používání hlasu;poruchy hlasu
Keywords in different language: vocal hygiene;basic school;voice;vocal cords;emergence of voice;voice features;voice formation;voice mailfunctions
Abstract: Práce se zabývá anatomií hlasového orgánu, vznikem a tvořením hlasu, jeho vlastnostmi. Dále je nastíněn vývoj hlasu od dětského věku až po dospělost. Uvedeny jsou zásady pro používání zpěvního i mluvního hlasu a poruchy, které vznikají při nedodržování těchto zásad. Práce je zakončena tématem hlasové hygieny.
Abstract in different language: The thesis deals with the anatomy of the voice organ, the emergence and formation of the voice. Furthermore, the development of the voice from childhood to adulthood is described. Included are guidelines for the use of singing and speaking voice. There are described voice mailfunctions in the thesis. The thesis ends with vocal hygiene issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Adela Trkovska.pdfPlný text práce977,92 kBAdobe PDFView/Open
bc_trkovska_vedouci_mandysova.pdfPosudek vedoucího práce644,52 kBAdobe PDFView/Open
bc_trkovska_oponent_feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce511,39 kBAdobe PDFView/Open
Trkovska_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce115,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.