Title: Guzel Jachinová a její román Zulejka otevírá oči
Other Titles: Guzel Yakhina and her novel Zuleikha
Authors: Kovářová, Kristýna
Advisor: Sováková Jana, PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41446
Keywords: guzel jachinová;román zulejka otevírá oči;charakteristika hlavní hrdinky
Keywords in different language: guzel yakhina;novel zuleikha;main character description
Abstract: V bakalářské práci se zabývám interpretací románu Zulejka otevírá oči od Guzel Jachinové. V práci popisuji vznik románu a život hlavní hrdinky Zulejky. Věnuji se charakteristice z hlediska kompozice, výstavby syžetu a jazykových zvláštností. A v analytické části se zaměřuji na několik důležitých témat, které se v románu vyskytují.
Abstract in different language: This thesis deals with the interpretation of the novel Zuleikha, written by Guzel Jachin. In the thesis there is uncovered the origin of the novel and the life of the protagonist Zuleikha. Then there is characterised the composition, the construction of the storyline and the linguistic peculiarities. In the second part of the thesis there are analysed important topics that occur in the novel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kovarova K..pdfPlný text práce560,22 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Sov_Kovarova.pdfPosudek vedoucího práce732,15 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Art_Kovarova.pdfPosudek oponenta práce998,39 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Kovarova.pdfPrůběh obhajoby práce221,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.