Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDzhyndzholiia Gigla, Kandidát filologických věd
dc.contributor.authorJeníčková, Natálie
dc.date.accepted2020-6-15
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:36Z-
dc.date.available2019-5-29
dc.date.available2020-11-10T00:36:36Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier80890
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41447
dc.description.abstractErmitáž je kulturní dědictví na světové úrovni. Práce je věnována studiu historie a současného stavu Ermitáže. Sleduje vývoj utváření a vznik muzejních sbírek od roku 1764 do současnosti. Popisuje architekturu Ermitáže. V muzeálním komplexu Ermitáže je možné najít ozvěny různých architektonických stylů a směrů. Baroko, rokoko, empír, spojené prvky starořecké architektury spolu s ruskými klasickými architektonickými tradicemi. Zkoumá evropské malířství XIII - XVIII století ve sbírce Ermitáže. Je daný popis děl francouzských malířů (Simon Vouet, Nicolas Poussin); děl italské malby (Leonardo da Vinci, Rafael Santi); děl nizozemské malby (Rembrandt Harmenszoon Van Rijn). Předkládá autorský průvodce "Zlatý okruh Ermitáží" (v ruštině a češtině). Je určený jak ruským, tak českým turistům, kteří by si samostatně chtěli prohlédnout sály Ermitáže. Při vytváření průvodce jsem vycházela ze svých vlastních zkušeností, které jsem získala při návštěvě samotného muzea. V práci jsou předloženy výsledky mého výzkumu, jehož účelem bylo studování míry turistické přitažlivosti Ermitáže. Kdy a jak byla postavena Ermitáž, jaká bohatství jsou v muzeu uložena, jaká jsou mistrovská díla v malířství, co představují paví hodiny, jaké sály jsou v Ermitáži, jakou trasu prohlídky si v muzeu vybrat? V navrhované práci se snažím poskytnout odpovědi na tyto a další otázky.cs
dc.format55 s. (89 171 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklíčová slova: ermitážcs
dc.subjectarchitektura ermitážecs
dc.subjectarchitektcs
dc.subjectstavitelcs
dc.subjectarchitektonický stylcs
dc.subjectbarokocs
dc.subjectrokokocs
dc.subjectempírcs
dc.subjectklasicismuscs
dc.subjectruská architektonická tradicecs
dc.subjectevropské malířstvícs
dc.subjectmalířics
dc.subjectsimon vouetcs
dc.subjectnikola poussincs
dc.subjectleonardo da vincics
dc.subjectrafael santi.cs
dc.titleErmitáž: historie a současnostcs
dc.title.alternativeHermitage: the past and the presenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about the State Hermitage Museum, a cultural heritage known worldwide. The thesis focuses on the history and the current state of the State Hermitage Museum. It follows the origin and development of the collections in this museum from the year 1764 until present days. There is described the architecture of the Hermitage, which includes features of many architectonic styles such as baroque, rococo, empire, ancient Greek architecture and classical Russian architecture. There are also explored collections of European paintings from the 13th to the 16th century, which may be found in the Hermitage Museum. There are described paintings of famous French painters (Simon Vouet, Nicolas Poussin), Italian painters (Leonardo da Vinci, Rafael Santi) and Dutch painters (Rembrandt Harmenszoon Van Rijn). The thesis includes an authorial guide named "the Golden route around the Hermitage Museum". It is in both the Russian and Czech and thus aimed at both the Czech and the Russian tourist who would like to explore the Hermitage Museum on their own. When making the guide I drew on my own experience from visiting the Hermitage Museum. In the thesis there is also a part which, based on a research, explores to what extent is the Hermitage Museum attractive for tourists. When and how was the Hermitage Museum built? What are the valuables kept in it? What does the "peacock clock" present? What rooms may be found in the Hermitage Museum and what route is the best to choose? In my thesis I aim to provide answers to these and many other questions connected with the Hermitage Museum.en
dc.subject.translatedkey words: the hermitage museumen
dc.subject.translatedarchitectureen
dc.subject.translatedarchitecten
dc.subject.translatedconstructoren
dc.subject.translatedarchitectonic styleen
dc.subject.translatedbaroqueen
dc.subject.translatedrococoen
dc.subject.translatedempireen
dc.subject.translatedclassicismen
dc.subject.translatedrussian architectureen
dc.subject.translatedeuropean paintingen
dc.subject.translatedpainteren
dc.subject.translatedsimon voueten
dc.subject.translatednicolas poussinen
dc.subject.translatedleonardo da vincien
dc.subject.translatedrafael santien
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace__Natalie Jenickova.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Dzh_Jenickova.pdfPosudek vedoucího práce746,79 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Val_Jenickova.pdfPosudek oponenta práce894,34 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Jenickova.pdfPrůběh obhajoby práce223,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.