Title: Efektivnost normativní regulace. Proces RIA v přípravě legislativního návrhu.
Other Titles: Effectiveness of normative regulation. Process of Regulatory Impact Assessment in the preparation of legislative proposal.
Authors: Kubička, Adam
Advisor: Cvrček František, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Novák František, JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41453
Keywords: hodnocení dopadů regulace;ria;závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace;komise pro hodnocení dopadů regulace;legislativní proces
Keywords in different language: regulatory impact assessment;ria;final ria report;czech ria board;legislative process
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá uplatňováním procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) v České republice od roku 2007 do současnosti. Práce si stanovuje čtyři cíle. Prvním cílem je definovat proces RIA z perspektivy různých autorů, identifikovat jeho benefity, cíle a popsat praxi jeho uplatňování v České republice. Druhým cílem je popsat institucionální a legislativní kroky, které vedly k jeho ukotvení v českém právním řádu. Třetím cílem je popsat institucionální a legislativní vývoj od roku 2007 do současnosti. Čtvrtým cílem je interpretovat a analyzovat stávající praxi uplatňování procesu RIA optikou kontrolních a dozorových orgánů. Zjištěno bylo, že proces RIA se stále vyvíjí a i přes níže zmíněné nedostatky jeho benefity přetrvávají. Dále bylo zjištěno, že počet návrhů, které podléhající zpracování RIA je nízký, Komise RIA, jakožto kontrolní orgán, není schopná zhodnotit zdaleka všechny návrhy právních předpisů se zpracovanou Závěrečnou zprávou RIA a kvalita zpracovaných RIA, potažmo návrhů není dostačující.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the regulatory impact assessment process (RIA) in the Czech Republic from 2007 to the present. There were four aims set. The first aim was to define the RIA process from perspectives of different authors, to define its aims, benefits and to outline the practise of its implementation in the Czech Republic. The second aim was to describe institutional and legislative steps which led to establish the RIA process within the Czech legislative legal code. The third aim was to categorize legal acts and institutional changes within the RIA process development from 2007 to the present. The fourth aim was to interpret and analyse existing practises and documents of the institution responsible for the RIA inspection. The main findings were that the RIA process is still under improvement, only few legislative purposes are designed with RIA, the inspection body is unable to control all the legislative purposes with RIA and the quality of a majority of legislative purposes and RIA reports is poor. Despite the mentioned deficits the RIA process benefits still remain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce_Kubic_kaA.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Posudek op.2.pdfPosudek oponenta práce813,33 kBAdobe PDFView/Open
prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce640,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.